Artralgia diffusa


artralgia diffusa

Sebivo poate cauza slăbiciune musculară sau dureri musculare miopatie inexplicabile persistente. Puteţi prezenta convulsii, slăbiciune musculară şi confuzie.

artralgia diffusa

NeuroBloc injected intramuscularly produces localised muscle weakness by chemical denervation. După injectare intramusculară, NeuroBloc determină slăbiciune musculară localizată prin denervare chimică. Patients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.

Pacienţii trataţi cu doze terapeutice pot prezenta slăbiciune musculară exagerată. Common muscle weakness, musculoskeletal pain, pain in limb, muscle cramps, arthralgia, bone pain, back pain, peripheral swelling.

artralgia diffusa

Frecvente Myopathy, defined as persistent unexplained muscle aches and or muscle weakness regardless of the degree of increases in creatine kinase levels, should be considered in any patient with diffuse unexplained myalgias, muscle tenderness, muscle weakness or myositis defined as myopathy with histological evidence of muscle damage. Trebuie avută în vedere miopatia, definită ca dureri musculare persistente inexplicabile şi sau slăbiciune musculară, indiferent de gradul de creştere a concentraţiilor creatin kinazei, la pacienţii cu mialgii extinse inexplicabile, sensibilitate musculară, slăbiciune musculară sau artralgia diffusa definită ca miopatie cu dovezi histologice de leziune musculară.

artralgia diffusa

Arthralgia, myalgia, muscle spasms, muscular weakness, musculoskeletal pain, musculoskeletal chest pain Artralgii, mialgii, spasme musculare, slăbiciune musculară, dureri musculo scheletale, dureri toracice musculo scheletale.